Proiect RO-NO-IS

Pe măsură ce lupta împotriva schimbărilor climatice devine urgentă în întreaga Europă, este firesc ca procesul de tranziție către „orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic” să nu se desfășoare doar în orașele selectate pentru misiunea UE, ci și în majoritatea orașelor europene, indiferent de dimensiune, așezare geografică, structură administrativă sau model de guvernare.

În acest context, este nevoie să sprijinim orașele – în special pe cele din regiunile mai puțin dezvoltate și orașele mici și mijlocii – pentru a-și planifica tranziția către neutralitatea climatică. Pentru a veni în întâmpinarea acestei nevoi, proiectul Towards Climate-Neutral and Smart Cities through Mutual Learning, Engagement and Capacity-Building include atât activități de conștientizare, cât și de consolidare a capacității administrative a orașelor din România - altele decât cele implicate deja în Misiunea Europeană - cu scopul de a le sprijini să devină neutre din punct de vedere climatic. 10 orașe din România vor fi selectate urmare a unui apel deschis de propuneri de proiecte și vor beneficia de asistență tehnică, training și informare astfel încât să poată face pași concreți către dezvoltarea și implementarea planurilor de acțiune pentru neutralitatea climatică.

De asemenea, proiectul prevede activități de învățare reciprocă, implementate cu sprijinul partenerilor din Norvegia și Islanda, permițând autorităților locale și organizațiilor-suport să împărtășească din experiența lor, să învețe și să se inspire reciproc. Proiectul este finanțat din granturi SEE și Norvegiene prin Fondul pentru Relații Bilaterale și este implementat de UEFISCDI în calitate de operator de program, în parteneriat cu Urbanize Hub - Asociația Institutul pentru Dezvoltare Locală, Ordinul Arhitecților din România (OAR), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Nordic Edge, și RANNIS – Icelandic Center of Research. Inițiativa valorifică expertiza dobândită de UEFISCDI în programe și proiecte emblematice, cum ar fi JPI Urban Europe, Driving Urban Transitions Partnership (DUT) și CapaCITIES.

Află mai multe:

[T: 0.1276, O: 63]