Metodologie Apel

Procesul de selecție emulează etapele întreprinse la nivel european în vederea desemnării celor 112 orașe implicate în Misiunea Europeană. Această abordare urmărește sincronizarea eforturilor naționale cu viziunea europeană pentru atingerea neutralității climatice și, de asemenea, asigurarea coeziunii între modelele europene și naționale.

Cele 10 orașe vor fi selectate printr-un proces competitiv, urmare a unui apel deschis de propuneri de proiecte derulat la nivel național, în perioada iunie-septembrie 2024. Participarea la acest program va oferi orașelor din România oportunitatea de a genera schimbări pozitive și pe termen lung, de a-și îmbunătăți impactul asupra mediului și de a-și construi comunități durabile și implicate.

Apelul de propuneri va fi deschis din iunie până în august 2024. Toate propunerile vor fi transmise electronic, prin intermediul platformei M100.

Pentru a veni în sprijinul orașelor potențial candidate, se va asigura un help-desk pe toată perioada de depunere a propunerilor de proiecte; mai mult, Urbanize Hub - Asociația Institutul pentru Dezvoltare Locală va organiza webinarii și sesiuni de informare și asistență (atât planificate, cât și la cerere) cu autoritățile publice locale interesate de transmiterea unei propuneri de proiect.

Evaluarea va fi realizată de un juriu internațional format din specialiști cu expertiză în domenii precum arhitectură și urbanism, dezvoltare durabilă, mobilitate urbană, energie verde și soluții „smart” pentru dezvoltare urbană. Fiecare propunere transmisă de orașele candidate va parcurge 3 etape de evaluare și selecție:

(1) verificarea eligibilității

(2) evaluare tehnică și calitativă

(3) selecție strategică.

Selecția strategică se va concentra pe maximizarea impactului, promovarea diversității, stimularea incluziunii și încurajarea parteneriatelor, în conformitate cu cadrul pentru atingerea neutralității climatice stabilit de Comisia Europeană pentru misiunea UE.

Metodologia de selecție a celor 10 orașe în Misiunea Oglindă M100 și expresia de interes se află în consultare publică până pe 10 iunie 2024. Puteți consulta mai jos documente, iar pentru a oferi feedback, vă rugăm să ne scrieți la adresa de email info@m100.ro .

Resurse

Metodologia de selecție

Descarcă

Expresia de interes

Descarcă

Scrisoarea de suport

Descarcă

Află mai multe:

[T: 0.104, O: 69]